Společnost

Hlavním předmětem podnikání SPOLGAS s.r.o. je specializovaný velkoobchod a maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách. V roce 2011 jsme rozšířili předmět podnikání na rozvod plynu a montáž plynových zařízení a plnění nádob plyny.

Historie: Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem do obchodního rejstříku dne 13. listopadu 2002. Její primární předmět podnikání se týkal provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy a plnění nádob plyny. Po dvou letech se její činnost rozšířila na nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balením 50kg na jeden kus balení – velkoobchod a nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách.

Spolgas s.r.o. dodává pro domácnosti a rekreační objekty novou technologii pro vytápění plynem. Společnost expandovala na trh také s několika inovačními projekty, jaké jsou např. Studie výroby LNG s použitím ekologických zdrojů energií jako jediná v republice. V tuto dobu již máme vybudovaný první satelit na LNG v republice v průmyslové zóně Louny.

Společnost provozuje deset čerpacích stanic ČS LPG a to např. v Benešově a v Sezimově Ústí.