Co je zemní plyn - LNG?

tahač LNGLNG - je zemní plyn, který byl převeden do kapalné formy pro snadnější skladování a přepravu. Je bez zápachu, bezbarvý a netoxický.

Možnosti využití

1. Plyn se zpracovává ze satelitních stanic v místech, kam nevede potrubí.
- Existující i nově vznikající závody ve volné krajině
- Turistická zařízení v chráněných krajinných oblastech.

2. Krytí špiček u odběratelů s nerovnoměrnou spotřebou i v případě jejich napojení na síť.
- Regionální distribuční společnosti pro pokrytí „tří extra mrazivých dnů“.
- Technologičtí odběratelé s nárazovou a nepravidelnou spotřebou pro šaržovité, kontraktní a sezónní kampaně.

3. Zajištění energetické bezpečnosti a záložního zdroje. 
- Zálohové systémy u odběratelů s nepřetržitou provozní technologií, kde výpadek potrubního plynu představuje havárii s vážnými ekonomickými dopady (sklárny)
- Zálohový systém stačí doplnit jednou za rok. Za tu dobu se asi třetina obsahu odpaří, odpar je však spotřebován v rámci běžného provozu technologie přidáním k odběru z potrubí.

4.Využití LNG v dopravě

Zkapalněný zemní plyn je často používán jako palivo chladírenských aut, kdy slouží nejen jako pohonná látka, ale také jako dodavatel chladu při odpařování. Používán je také jako palivo pro osobní automobily. Využití LNG je možné i v železniční a lodní dopravě, a to nejen u tankerů, které přepravují zkapalněný zemní plyn na dlouhé vzdálenosti, ale i u běžných lodí.
5.Přeprava a zkapalňování

Zemní plyn se v kapalném skupenství v přírodě téměř nevyskytuje a pro získávání LNG musí být tedy vytěžený a nečistot zbavený zemní plyn zkapalněn ve zkapalňovacích stanicích.

 Výběr, realizace, připojení - Zajistíme

Dodáváme komponenty a provádíme výstavbu topných systémů pro domácnosti i podnikatelské objekty na klíč.
Předpokládaná demontáž starého zařízení montáž nového zařízení bude individuálně a nezávazně konzultovaná na místě předpokládané instalace.
Společnost Spolgas s.r.o. automaticky dálkově snímá stav plynu v nádrži a zajišťuje dodávky plynu dle potřeby.

V případě zájmu či dotazu nás kontaktujte na emailu: asistent@spolgas.cz nebo na tel: +420 603 348 696