PROPAN BUTAN

Zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě.

PROPAN BUTANOVÉ LAHVE

Naše společnost také dodává PB lahve, které mají širokou škálu využití. PB lahve jsou již hojně používány v domácnostech a to především na vaření nebo na přitápění v chatách. Ideální řešení použití PB lahví je při zahradním grilování nebo v karavanech.
- Pro svou vysokou výhřevnost jsou používány v průmyslu, zemědělství a stavebnictví jako mobilní zdroj energie pro různé teplomety, ohřívače, vysoušeče či průmyslové hořáky.
- Všechny typy lahví, které dodáváme na trh, vybavujeme ochranným štítkem a bezpečnostní plombou, která zákazníkům zaručuje kvalitní, čistý plyn a především je značkou bezpečné a správně naplněné tlakové lahve.

PB lahve až k Vám domu!!!

- PB lahve zakoupíte na našich čerpacích stanicích nebo na prodejních místech označených SPOLGAS (zodpovíme na telefonním čísle 608 332 305 či na emailu: asistent@spolgas.cz).

PB lahve také rozvážíme a prodáváme z korb automobilů až k Vám domu. Objednat PB lahev můžete na telefonním čísle 608 332 305 či na emailu: asistent@spolgas.cz. Lze založit věrnostní kartu Spolgas. Oblasti, které zavážíme pravidelně: Lounsko, Mostecko, Chomutovsko, Teplicko, Ústí nad Labem, Litoměřicko, Roudnice nad Labem, Mělní, Kralupy, Kladensko, Slaný, Rakovník, Žatecko, Kadaň, Vejprty, Praha

Ceny platí pouze při nákupu na plnírně Bečov.

Výsledek obrázku pro pb láhve spolgas

Revize
Revize – každá láhev na propan butan podléhá pravidelné revizi, která probíhá ve specializovaném servisu. Každá láhev je při této proceduře zcela vyprázdněna, vymyta, je posouzen stav pláště láhve, odstraněn starý lak a nahrazen novým vysoce kvalitním vypalovaným lakem, ventil lahve je rozebrán a repasován, popřípadě dojde k nahrazení novým ventilem.
Zkompletovaná láhev pak musí projít tlakovou zkouškou – naplnění inertním plynem několikanásobně vyšším než provozním tlakem. Pouze taková láhev je poté bezpečná pro spotřebitele. Každá láhev musí být při distribuci k zákazníkovi opatřená informačním štítkem, který je nedílnou součástí láhve. Ne každý prodejce či distributor láhví je odpovědný ke svým zákazníkům, v některých případech se dá říct, že prodejce špatnou kvalitou obalu zákazníka přímo ohrožuje na životě a zdraví. Proto, aby ušetřil nálady za provedenou revizi lahví, distribuuje mezi své zákazníky nebezpečné lahve bez revize.

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU U LAHVÍ S PROPADLOU TLAKOVOU ZKOUŠKOU!
NESMÍ BÝT STARŠÍ 15 LET.

Takovéto lahve se nesmí již plnit. Údaje o tlakové zkoušce jsou předepsaným způsobem značeny ve většině případů ražbou na límci lahve. Lahve s propadlou tlakovou zkouškou lze vyměnit na našich prodejních místech oproti servisnímu poplatku (viz ceník). Výměnou dostane od nás zákazník novou lahev s vyznačenou platnou tlakovou zkouškou a paragon.
Vše dle vyhlášky: Revize a zkoušky tlakových nádob dle vyhl. č. 18/1979 Sb.
Punc dle vyhlášky: dle Nařízení vlády ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení, § 11