LNG

LNG - Zkapalněný zemní plyn (anglicky Liquefied Natural Gas, odtud používaná zkratka LNG) je zemní plyn ve zkapalnělé formě (Zemní plyn podchlazený na -162C => kapalná forma => LNG, kde je hlavní složkou metan).

Možnosti využití

1. Zásobování plynem ze satelitních stanic v místech, kam nevede potrubí.
- Příklad: Pouze ve středních Čechách 400 neplynofikovaných obcí.
- Existující i nově vznikající závody ve volné krajině
- Turistická zařízení v chráněných krajinných oblastech.
- atd.
2. Krytí špiček u odběratelů s nerovnoměrnou spotřebou i v případě jejich napojení na síť.
- Regionální distribuční společnosti pro pokrytí „tří extra mrazivých dnů“.
- Technologičtí odběratelé s nárazovou a nepravidelnou spotřebou pro šaržovité, kontraktní a sezónní kampaně.
3. Zajištění energetické bezpečnosti a záložního zdroje.
- Zálohové systémy u odběratelů s nepřetržitou provozní technologií, kde výpadek potrubního plynu představuje havárii s vážnými ekonomickými dopady (sklárny)
- Zálohový systém stačí doplnit jednou za rok. Za tu dobu se asi třetina obsahu odpaří, odpar je však spotřebován v rámci běžného provozu technologie přidáním k odběru z potrubí.

Výběr, realizace, připojení – Zajistíme

Dodáváme komponenty a provádíme výstavbu topných systémů pro domácnosti i podnikatelské objekty na klíč.
Předpokládaná demontáž starého zařízení montáž nového zařízení bude individuálně a nezávazně konzultovaná na místě předpokládané instalace.
Společnost Spolgas s.r.o. automaticky dálkově snímá stav plynu v nádrži a zajišťuje dodávky plynu dle potřeby.

Louny_LNG

V případě zájmu či dotazu nás kontaktujte na emailu: asistent@spolgas.cz nebo na tel: +420 739 277 324