Fügnerova 1233, Louny 603 348 696
Nabídka
Prodej energie Louny
Fotogalerie
Metyl acetylen, LNG, LPG

Prodej energie Louny

SPOLGAS s.r.o. se představuje

Společnost SPOLGAS s.r.o. jako Váš dodavatel čisté energií.

Hlavním předmětem podnikání SPOLGAS s.r.o. je:

Náhradní zásobování zemním plynem po dobu oprav plynovodu.

Zásobování LNG pro dopravu - výstavba ČS LNG

Plynofikace obcí zemním plynem s dodání technologii LNG bezúplatně

Plynofikace kotelen, tepláren, průmyslových celku zemním plynem s dodání technologii LNG bezúplatně

Lokální zásoba zemního plynu LNG - výroba elektřiny z vodíků, proces výroby elektřiny bez uhlíkových stop

 

 

Fotogalerie

Nabízíme